DỰ ÁN VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG LONG AN

Quản Trị Dự án

0407/2016
Nhà máy Nhựa Rạng Đông - Long An có tổng diện 87.000 m2 , trong đó diện tích xây dựng là 50.000 m2, diện tích cây xanh lên đến 17.000 m2 , văn phòng được xây dựng theo tiêu chuẩn ...
Xem thêm →